Bab 3: Memberikan kuasa dan daya kepada rakyat untuk membina keupayaan dan daya saing negara

Sila rujuk pendahuluan


Bab ini adalah yang paling sukar untuk saya karangkan kerana banyak cadangan nan bernas telah diutarakan. Saya cuba menulis sebahagian daripadanya serta meringkaskan cadangan-cadangan Belanjawan Alternatif (BA) ini supaya mudah dibaca dalam blog. Jika tidak, karangan ini akan menjadi sangat panjang lebar!

DAP dan seterusnya Pakatan Rakyat mengakui bahawa penghasilan dan pengekalan bakat (development and retention of talent) adalah penting untuk memajukan ekonomi Malaysia. BA ini menitikberatkan pelaburan dalam pendidikan, kesihatan, pengangkutan, kewangan, teknologi, keselamatan, sumber tenaga dan penjagaan alam sekitar dalam usaha menjadikan Malaysia destinasi pilihan utama pelaburan asing.

BA ini menetapkan bahawa Petronas berhak menggunakan 50% daripada keuntungan tahunannya untuk melaburkan semula membangunkan serta menjamin kesailan syarikat; bakinya untuk perbelanjaan kerajaan serta pelaburan kepada dalam bidang pendidikan dan peruntukan ini adalah tambahan kepada peruntukan nan sedia ada.

Secara perbandingan, menjelang May 2009, sebanyak 79% keuntungan Petronas telah diberi kepada Kerajaan Persekutuan BN namun kesan manfaat terhadap rakyat jelata tidak dapat dirasai umum.


Cadangan-cadangan BA dalam aspek pendidikan:

# RM1,800,000,000 untuk pembinaan 115 sekolah kebangsaan, 60 SRJK(C) serta 15 SRJK (T)

# peruntukan khas RM250,000,000 meningkatkan kemudahan asas di sekolah-sekolah luar bandar

# dalam usaha membasmi gejala buta huruf di kalangan pelajar, peruntukan RM160,000,000 untuk pemberian voucher buku bernilai RM100 untuk 2 juta orang pelajar yang pendapatan keluarganya kurang daripada RM1,000 sebulan (kerajaan BN hanya memberi potongan cukai untuk pembelian buku, untuk mereka yang mampu membayar cukai)

# peruntukan RM1,200,000,000 untuk meningkatkan kemudahan universiti tempatan serta dana penyelidikan RM200,000,000 untuk USM, UM dan UPM membolehkannya mencapai taraf sebagai “research university” (dan bukan sekadar menghasilkan lepasan-lepasan yang hanya menelaah nota pensyarah sahaja)

# RM800,000,000 akan diperuntukkan kepada pembinaan dan kerja naik taraf politeknik untuk manfaat para pelajar yang tidak berjaya memasuki universiti tetapi boleh mencari peluang belajar juga


Keselamatan

Menurut kajian BA, nisbah polis Malaysia kepada bilangan penduduk (1: 295) memang lebih baik daripada Jepun (1 : 550) dan Switzerland (1: 524) oleh itu bilangan polis tak cukup untu membanteras jenayah bukanlah sebab utama berleluasanya jenayah. BA menyarankan bahawa kajian akan dibuat dalam pembahagian jawatan pegawai polis untuk menambah bilangan polis meronda dan mengurangkan bilangan pegawai di bahagian nan tidak berperanan memerangi jenayah.

BA memperuntukkan RM500,000,000 untuk sistem mendaftar pekerja dan pelawat asing secara biologi untuk mengenal-pasti orang asing yang pernah ditahan. Sistem ini telah dibuktian berjaya di Singapura.Pembangunan industri kewangan

Memandangkan betapa majunya industri perbankan Islam di Dubai dan Singapore, Malaysia tidak boleh ketinggalan lagi. BA mencadangkan pembentukan suatu jawatankuasa iaitu Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (Malaysia International Islamic Finance Centre) yang merangkumi pegawai-pegawai kerajaan yang berkenaan serta pihak swasta untuk memajukan industri kewangan ini.

Memang adalah hakikat bahawa ramai pakar industri kewangan Malaysia telah meninggal Malaysia ke luar negara akibat peluang pekerjaan dan kerjaya yang lebih baik. BA mencadangkan bahawa syarikat-syarikat kewangan akan digalakkan memberi biasiswa berikat kepada pelajar-pelajar Malaysia yang berkelayakan melanjutkan pelajaran jurusan kewangan ke universiti-universiti terbaik di Amerika Syarikat dan Britain.

Kerajaan Persekutuan juga mencarumkan jumlah yang sama dengan biasiswa tersebut kepada pelajar untuk menggalakkan pihak swasta melaksanakan usaha membentuk kepakran rakyat Malaysia ini.Pembangunan SME (Small Medium Enterprises)

BA ini mencadangkan bahawa kerajaan-kerajaan negeri diberi kuasa untuk memajukan kawasan-kawasan SME masing-masing menurut keadaan, kesesuaian serta kelebihan setempat. Ini sejajar dengan haluan pertama, “mendemokrasikan ekonomi dengan mengagihkan kuasa kepada kerajaan negeri” dan saya rasa ini akan mempercepatkan pembangunan kegiatan iktisad di luar Lembah Kelang.

Para pentadbir peringkat negeri akan rasa teransang oleh itu dapat berkhidmat dengan lebih berkesan. Cadangan dan rungutan para penduduk boleh dapat dilayan dalam masa yang lebih singkat oleh pegawai-pegawai yang lebih memahami keadaan tempatan.

BA memperuntukkan RM500,000,000 untuk mendirikan Pusat-pusat Kemudahan Awam (Common Facility Centers) dan pusat-pusat sokongan daerah (regional incubation support centres) untuk membangunkan usaha ini.

Di samping itu, kadar cukai untuk SME Malaysia akan dikurangkan daripada 20% kepada 18% dan diturunkan lagi kepada 12% untuk keuntungan RM200,000 yang pertama bagi tahun taksiran 2011. Bagi syarikat-syarikat baru, keuntungan RM200,000 yang pertama dan ke bawah akan dikecualikan daripada cukai pendapatan untuk 3 tahun yang pertama demi membantu ia berkembang.

Meskipun kutipan cukai akan berkurangan pada mulanya, tetapi BA yakin dengan adanya dorongan ini, pelaburan akan digalakkan dan lebih banyak peluang pekerjaan akan diwujudkan maka faedah jangka panjang akan diperolehi.

BA ini memperuntukkan RM100,000,000 untuk memudahkan aliran kerja dalam jabatan-jabatan kerajaan agar menyenangkan pihak swasta berurus dengan kerajaan menerusi E-Government, Khidmat Singgah Setempat (One Stop Centre) dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment