Bab 2: Rakyat didahulukan menerusi pengubahan struktur ekonomi serta pengagihan semula sumber

Sila rujuk pendahuluan

Inilah bahagian nan saya amat minati. Ia merangkumi banyak perkara dan apa yang menarik perhatian saya adalah usaha membasmi kemiskinan, membantu golongan berpendapatan rendah serta Akta Kontrak Awam Tak Adil (Unfair Public Contract Act).

Berbanding dengan agihan perbelanjaan pentadbiran BN untuk tahun 2009, BA ini bercadang mengurangkan 50% perbelanjaan kerajaan membeli barangan dan perkhidmatan, subsidi serta gran kepada perbadanan-perbadanan kerajaan dan menyalurkan wang tersebut terus kepada rakyat. Menerusi perbelanjaan ramai penerima wang ini, maka kegiatan ekonomi Malaysia akan bertambah ligat akibat kesan berganda (mulitiplier effect).Usaha membasmi kemiskinan

Belanjawan Alternatif (BA) menyarankan peruntukan RM5,000,000,000 untuk tahun 2010 untuk membasmi kemiskinan tegar.

BA menyarankan bahawa garis ukuran pendapatan untuk menentukan golongan miskin akan dikaji semula dan diubah supaya lebih ramai golongan miskin akan layak mendapat bantuan. .

Buat masa kini, kadar pendapatan bulanan golongan miskin di Semenanjung adalah RM720, manakala Sabah adalah RM960 dan Sarawak adalah RM830.

BA menyatakan bahawa taraf kemiskinan itu perlu ditentukan menurut kos hidup setempat dan menyarankan perubahan perhitungan mengikut tempat tinggal. Definasi golongan miskin di bandaraya adalah mereka yang berpendapaan bulanan tidak lebih daripada RM1,200, manakalan untuk bandar atau pekan (contohnya Ipoh, Kuantan dan Muar) ianya adalah RM1,000 dan kawasan luar bandar adalah RM800.

Angka tersebut hanya merangkumi tahap belanja hidup seharian, bantuan tambahan akan diperolehi menerusi Dana Keselamatan Kemasyarakatan (Social Safety Net) yang bertujuan memberi bantuan kepada golongan miskin akibat kemalangan, keperluan perubatan serta pendidikan tambahan, kelahiran bayi baru. Kemudahan ini sehingga kini tidak wujud bawah pentadbiran BN.

Terkandang dalam perangkaan tersebut adalah anggaran belanja makanan seisi keluarga sebulan iaitu: RM750 untuk bandaraya, RM650 untuk bandar atau pekan serta RM550 untuk kawasan luar bandar

BA menyarankan usaha kerajaan Pulau Pinang membasmi kemiskian tegar akan dilaksanakan ke seluruh negara di mana untuk semua keluarga kemiskinan tegar, Kerajaan Persekutuan akan memberi bantuan tunai terus sehingga tahap ukuran belanja makanan tersebut dan usaha ini dijangka melibatkan perbelanjaan RM750,000,000.

Satu lagi rancangan menarik adalah peruntukan sebanyak RM1,070,000,000 sebagai Ehsan Golongan Usia Emas (Senior Malaysian Bonus) seperti berikut:

# Bayaran RM1,000 kepada orang berumur 60 tahun ke atas yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM18,000 setahun dan tidak memiliki harta tanah bernilai lebih daripada RM80,000.

# Bayaran RM600 kepada orang berumur 60 tahun ke atas yang mempunyai pendapatan lebih daripada RM18,000 hingga RM36,000 setahun dan tidak memiliki harta tanah bernilai lebih daripada RM150,000.

Cara bayarannya adalah kredit ke dalam akaun KWSP dan boleh dikeluarkan serta merta.

Saya bersetuju kerana generasi muda kini telah mewujudkan kadar inflasi yang amat merumitkan hidup ibubapa dan datuk nenek kita.


Membantu golongan berpendapatan rendah

Bagi golongan gaji rendah antara RM900 hingga RM1,400; BA mencadangkan bahawa kadar caruman KWSP mereka dikurangkan kepada 5% supaya wang dalam kocek mereka bertambah.

Bagi golongan gaji rendah kurang daripada RM900; BA mencadangkan mereka tidak perlu carumkan kepada KWSP dan caruman majikan dikurangkan kepada 10% supaya mereka lebih senang mendapat peluang pekerjaan.

Sebagai pampasan, Kerajaan Persekutan akan memberi Imbuhan Gaji Berpatutan (Fair Wage Supplement – ini sedang dijalankan di Singapura) seperti berikut:

Pekerja berusia 45 tahun ke atas dan gaji kurang daripada RM900 sebulan akan dapat RM2,400 setahun

Pekerja berusia 35 tahun ke atas dan gaji kurang daripada RM1,400 sebulan akan menerima RM1,600 setahun

25% daripada jumlah itu akan diberi secara tunai dan selebihnya akan dicarumkan ke dalam KWSP untuk simpanan waktu tua

Imbuhan ini adalah 10% lebih tinggi untuk kawasan-kawasan kos hidup tinggi iaitu di Lembah Kelang, Johor Bahru (kubu kuat UMNO) dan Pulau Pinang

Suri rumahtangga yang tidak bekerja pula akan menerima bayaran RM1,500 setahun sekiranya gaji suami yang bekerja itu bergaji tidak lebih daripada RM3,000 sebulan.

Rancangan ini dijangka melibatkan peruntukan RM21,000,000,000 setahun dan memberi manfaat kepada 8.13 juta orang pekerja dan 3.8 juta orang suri rumahtangga
Akta Kontrak Awam Tak Adil (Unfair Public Contract Act)


Setelah mengkaji perjanjian-perjanjian dengan syarikat-syarikat tol, DAP mendapati syarikat-syarikat ini telah mengaut keuntungan nan amat besar daripada pihak awam. Perjanjian-perjanjian Tenaga Nasional Berhad dengan IPP juga menyebabkan TNB dipaksa membeli semua bekalan elektrik yang dihasilkan oleh IPP meskipun berlebihan dengan harga yang tinggi dan akibatnya pihak awam terpaksa menanggung beban yang boleh dielakkan.

Keadaan ini yang diwujudkan oleh pentadbiran BN adalah perkara yang rumit. Perjanjian nan telah ditandatangani mesti dikotakan meskipun perjanjian itu berat sebelah.

Walau bagaimanapun, DAP mencadangkan penumbuhan Suruhanjaya Perjanjian Awam (Public Contracts Commission) untuk meneliti dan mengkaji semula semua syarat-syarat perjanjian dengan IPP dan sekiranya IPP enggan menurunkan kadar elektrik mereka serta berkongsi risiko, Suruhanjaya tersebut boleh mencadangkan Kerajaan Persekutuan mengambil alih IPP tersebut berdasarkan syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian yang telah ditanda tangani.

Bagi syarikat-syarikat tol pula, setiap perjanjian itu berbeza. Suruhanjaya ini juga akan mengkaji kemungkinan mengambil alih syarikat-syarikat ini berdasarkan syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Umpamanya syarat mengambil alih tol LDP memerlukan belanja RM1,400,000,000 tetapi setelah diambil alih, kadar tol boleh dikurangkan kepada RM1.00 dan tempoh kutipan akan dikurangkan daripada 20 tahun kepada 10 tahun.

BA memperuntukkan RM25,000,000,000 untuk tujuan mengambil alih semua lebuhraya bertol termasuk lingkaran lebuhraya PLUS. Lain-lain pihak yang akan diamati oleh Suruhanjaya ini termasuk pembekal air swasta, syarikat-syarikat pengurusan hospital, stor-stor ubat kerajaan nan telah diswastakan serta syarikat-syarikat swasta yang diberi konsesi memeriksa pekerja-pekerja asing

Pada hemat saya, langah ini memang bertujuan memecahkan kongkongan monopoli-monopoli serta penerima konsesi ke atas rakayt Malaysia. Monopoli-monopoli serta penerima konsesi ini telah didirikan kerana hubungan politik dan bukan berdasarkan persaingan pasaran terbuka. Walaupun kita terpaksa menanggung kos tinggi memecahkan kongkongan ini pada mulanya, ia adalah kos akibat pentadbiran BN dan mungkin kesan baik jangka panjang akan melebihi beban buat masa kini.

No comments:

Post a Comment